HSE

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành an toàn lao động, bảo hộ lao động, môi trường,…
- Kiến thức, kỹ năng chuyên môn:
• Chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động, giấy chứng nhận giảng viên ATLĐ
• Nắm rõ về luật, thông tư, nghị định trong các lĩnh vực: môi trường, ATLĐ; PCCC.
• Kỹ năng truyền tải thông tin, thuyết trình, giao tiếp tốt.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát an toàn công trình dầu khí, xây dựng, đào tạo huấn luyện an toàn.

Job Information

Status: Open No of vacancies: 3 Job type: Full Time Job level: Years of experience: 2 Salary: Negotiable Publish date: 13 Aug 2018

Apply for job

By Email
Please login to submit application