KỸ SƯ CƠ KHÍ

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Cơ khí/ Chế tạo máy/ Máy tàu biển,…
- Kiến thức chuyên môn:
• Đọc bản vẽ kỹ thuật, bóc tách bản vẽ thành thạo.
• Sử dụng thành thạo Cad 2D, 3D, Autodesk Inventor.
- Kỹ năng chuyên môn:
• Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị chuyên ngành cơ khí và các dụng cụ cầm tay.
• Có khả năng xác định nhanh và xử lý sự cố, lỗi thiết bị theo chuyên môn.
• Nắm rõ quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn liên quan chuyên môn đang phụ trách.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên

Job Information

Status: Open No of vacancies: 3 Job type: Full Time Job level: Years of experience: 2 Salary: Negotiable Publish date: 13 Aug 2018

Apply for job

By Email
Please login to submit application