KỸ SƯ ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HÓA

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện Tự động hóa
- Kiến thức chuyên môn:
• Đọc bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ khối liên quan đến lĩnh vực tự động hóa, P&ID.
• Hiểu biết về bộ điều khiển logic lập trình (PLC), Auto CAD, DCS,…
• Có kinh nghiệm và khả năng tham gia vào dự án tự động hóa.
- Kỹ năng chuyên môn:
• Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị chuyên ngành.
• Có khả năng xác định nhanh và xử lý sự cố, lỗi thiết bị theo chuyên môn.
• Nắm rõ quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn liên quan chuyên môn đang phụ trách.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên

Job Information

Status: Open No of vacancies: 3 Job type: Full Time Job level: Years of experience: 2 Salary: Negotiable Publish date: 13 Aug 2018

Apply for job

By Email
Please login to submit application