KỸ SƯ HÀNG HẢI

- Tốt nghiệp đại học Hàng Hải chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, máy tàu thủy, kỹ thuật hàng hải.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm thực hiện các công việc liên quan công trình hàng hải, kiểm định hàng hải, life craft, life boat, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy,…

Job Information

Status: Open No of vacancies: 3 Job type: Full Time Job level: Years of experience: 2 Salary: Negotiable Publish date: 13 Aug 2018

Apply for job

By Email
Please login to submit application