Thợ hàn kết cấu (FCAW 6G, SMAW 6G)

Vung Tau City

Yêu cầu chung:

  • Các ứng viên có chứng chỉ nghề tương đương, đã có kinh nghiệm hoặc mới ra trường
  • Trung thực và siêng năng

About Company

PVD Training
30-04 Street, Dong Xuyen I.Z, Rach Dua Ward

Job Information

Status: Open No of vacancies: 200 Job type: Temporary Job level: Publish date: 22 Feb 2016

Apply for job

By Email
Please login to submit application