PVD Training Được Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Hoạt Động Dịch Vụ Huấn Luyện

PVD Training Được Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Hoạt Động Dịch Vụ Huấn Luyện

Ngày 18/10/2013 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Theo đó, người sử dụng lao động, người lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở phải được đào tạo, huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Ngày 26/02/2015, Công ty C Phn Đào To K Thut PVD (PVD Training) đã được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận số 03/2015/GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện cho các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực, ngành nghề nói chung. Đối tượng đào tạo thuộc các nhóm theo quy định của Điều 4 thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH.

Với đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và cơ sở vật chất được đầu tư, trang bị hiện đại, PVD Training sẵn sàng tiếp nhận nhu cầu về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại trụ sở của công ty tại KCN Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu hoặc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh trong cả nước. Các chương trình huấn luyện được thực hiện theo chương trình khung huấn luyện quy định trong Thông tư số 27/2013/TT-BLTTBXH với nội dung huấn luyện đặc thù được thiết kế chuyên biệt theo ngành nghề sản xuất và lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, doanh nghiệp.

(Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH cũng quy đnh danh mc các công vic có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao đng, v sinh lao đng như file đính kèm) Tải tại đây

Leave a Reply