Safety Officer Training

Safety Officer Training

Nội dung khóa học

ĐÀO TẠO CÁN BỘ AN TOÀN

ĐÀO TẠO CÁN BỘ AN TOÀN

----------------------------------------------

1. Mục tiêu
* Nắm bắt chuyên sâu kiến thức tổng hợp về vấn đề an toàn, sức khỏe và môi trường tại các doanh nghiệp; Cũng như các quy định pháp luật trong việc quản lý và xử lý an toàn – sức khỏe và môi trường doanh nghiệp.
* Nắm bắt các khía cạnh trong việc bảo vệ sức khoẻ, an toàn trong môi trường lao động và sản xuất
* Đánh giá an toàn, rủi ro an toàn - sức khoẻ nghề nghiệp.

2. Đối tượng tham dự
* Cán bộ phụ trách lĩnh vực Môi trường và An toàn – sức khỏe nghề nghiệp.
* Cán bộ quản lý nhà nước về Môi trường và An toàn.
* Các cá nhân muốn tìm hiểu về lĩnh vực Môi trường và An toàn – sức khỏe nghề nghiệp.

3. Kết quả
Kết thúc chương trình này, các học viên sẽ được đăng ký tại Việt Nam như là một cán bộ an toàn với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

4. Lịch khai giảng
* Hàng Tháng

Học viên sẽ có những kỹ năng và kiến thức trong các phần sau đây:

NGÀY 1

• Nghề nghiệp của Lao động Việt Nam - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Luật pháp về bảo hộ lao động
 • Kỹ thuật vệ sinh lao động
 • Công tác bảo hộ lao động

NGÀY 2

• Đánh giá rủi ro và xác định mối nguy hiểm
 • Giới thiệu về đánh giá rủi ro và xác định mối nguy hiểm
 • Các công cụ xác định mối nguy hiểm và phương pháp luận
 • Báo cáo đánh giá rủi ro
 • Rủi ro và phương pháp kiểm soát mối nguy hiểm

NGÀY 3

• An Toàn Trong Hàn Cắt Oxi - Acetylene

An toàn trong khi làm việc:

 • Khi đốt mỏ hàn
 • Khi châm lửa mỏ hàn
 • Khi tiến hành hàn, cắt
 • Khi nghỉ giải lao
 • Khi nghỉ lâu (giao ca, ăn trưa)
 • Vận chuyển.
 • Lưu trữ.
• Không gian hạn chế
 • Xác định các mối nguy hiểm và rủi ro trong một không gian hạn chế
 • Thực hiện cứu người từ một không gian hạn chế
 • Hiểu rõ các nhiệm vụ của an toàn
 • Hiểu biết hệ thống không gian hạn hẹp cho phép
 • Duy trì hồ sơ và các bản ghi nhận việc ra vào

NGÀY 4

• Giấy phép để làm việc
 • Mục đích của giấy phép làm việc
 • Mô tả Giấy phép để làm việc hệ thống
 • Sử dụng của Giấy phép để làm việc hệ thống
 • Hoàn thành của Giấy phép làm việc
 • Cuộc họp của các lực lượng lao động
 • Đình chỉ công việc
 • Hủy bỏ giấy phép làm việc
 • Sử dụng danh sách kiểm tra an toàn
 • Kiểm soát của các phân lập
 • Phân loại khu vực nguy hiểm
• Làm việc trên cao
 • Mô tả chi tiết của tất cả các phần khi khai thác sử dụng
 • Làm thế nào để chọn khai thác phù hợp với nhiệm vụ.
 • Diễn biến của quá trình kiểm tra trước khi khai thác
 • Làm gì nếu khai thác không được kiểm tra
 • Pham vi và cách sử dụng các điểm neo phù hợp
 • Sử dụng các thiết bị bảo vệ được chỉ định cài đặt cho bạn
 • Phương pháp làm sạch và lưu trữ các thiết bị sau khi sử dụng

NGÀY 5

• Nhận biết chất nguy hiểm
 • Ảnh hưởng của hóa chất trên cơ thể con người
 • Các phản ứng hóa học trên cơ thể
 • Chức năng Độc Chất Học
 • Nhóm hóa chất phổ biến
 • Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro gây ra bởi hóa chất
 • Quản lý an toàn hóa chất
 • Nhận dạng, phân loại và ghi nhãn hóa chất
 • An toàn hoá chất
 • Vận chuyển và lưu trữ hóa chất
 • Hóa chất tương tác / tương thích
 • Vận chuyển tài liệu và nhãn mác
 • Mã số nhận biết chất nguy hiểm
 • Cân nhắc môi trường khi sử dụng hóa chất

NGÀY 6

• Điều tra sự cố/ tai nạn
 • Thực hiện một phân tích lỗi
 • Nhận ra sự kiện không mong muốn và hậu quả
 • Đặt các thủ tục tại chỗ để kiểm soát các sự kiện không mong muốn
 • Xác định phần lỗi có sự góp phần của con người
 • Tạo sơ đồ lỗi đồ họa
 • Tiến hành một phân tích sự kiện
 • Đặt nơi có biện pháp kiểm soát giảm nhẹ
 • Hiểu biết về chế độ thiết bị hư hỏng
 • Xác định các thiết bị hư hỏng
 • Kỹ năng viết báo cáo

NGÀY 7

• Chữa cháy cơ bản
 • Quy trình đốt cháy
 • Hoạt động cháy
 • Sử dụng thiết bị chữa cháy cầm tay
 • Kỹ thuật tự thoát hiểm khỏi đám cháy
• Bộ khí thở cá nhân độc hại (SCBA)
 • Môi trường độc hại cho việc hô hấp
 • Hạn chế bộ khí thở cá nhân độc hại và tính năng an toàn
 • Các thành phần của một thủ tục khẩn cấp của bộ khí thở cá nhân độc hại
 • Qui trình cứu hộ cho cá nhân độc hại
 • Các yếu tố bộ khí thở cho người mặc
 • Việc mặc và cởi bỏ bộ khí thở
 • Quy trình khẩn cấp cho bộ khí thở

NGÀY 8

• Thiết bị an toàn & dụng cụ điện
 • Thiết bị bảo vệ cá nhân
 • Thông tư Saws
 • Dụng cụ điện cầm tay
 • Máy mài góc
 • An toàn chung
 • Khoan điện
 • Máy đánh bóng và máy bào
 • Công cụ khí nén
 • Nguy hiểm của môi trường làm việc
 • Nơi cấp cứu
• An toàn khi mang vác bằng tay
 • Xác định mối nguy
 • Đánh giá rủi ro
 • Kiểm soát rủi ro
 • Ai là người có trách nhiệm khi thực hiện công việc

NGÀY 9

• Nhận thức an toàn khi móc cáp và treo hàng
 • Nguyên tắc an toàn chung
 • Quy tắc dành cho người móc cáp.
 • Làm việc trên cao, Cần cẩu hoặc tời.
 • Cán nền tảng và giỏ đựng
 • Thang máy quan trọng
 • Môi trường nguy hiểm
 • Môi trường độc hại
 • Di chuyển vật liệu nổ
 • Di chuyển thép
 • Thiết bị an toàn chung
 • Trách nhiệm
 • Lựa chọn và sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân
 • Chăm sóc và bảo trì thiết bị bảo hộ cá nhân
 • Mũ bảo hiểm an toàn
 • Mắt kính an toàn
 • Bảo vệ chân
 • Áo khoác bảo vệ
 • Găng tay.
 • Thắt lưng an toàn, và trang bị lao động

NGÀY 10

• Sơ cấp cứu cơ bản
 • Vị trí của nạn nhân
 • Áp dụng các kỹ thuật hồi sức
 • Kiểm soát chảy máu
 • Áp dụng các biện pháp thích hợp quản lý sốc cơ bản
 • Áp dụng các biện pháp thích hợp trong trường hợp bỏng và bỏng nước, bao gồm cả điện và bỏng hóa chất
 • Áp dụng cứu hộ và vận chuyển của một kỹ thuật tai nạn
 • Băng và vật liệu sử dụng trong một bộ dụng cụ khẩn cấp
 • Kiến thức kỹ thuật cơ bản cố định gãy xương

CÁC PHẦN ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN LÀ BẮT BUỘC VÀ ĐƯỢC COI LÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN YÊU CẦU CHO NHÂN VIÊN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ MỘT CÁCH HIỆU QUẢ CỦA CÁN BỘ AN TOÀN

Năng lực

Năng lực sẽ được đánh giá trên các phần cơ bản.

Thời lượng khóa học

Các khóa học Cán bộ An toàn thực hiện trong thời gian mười (10) ngày. Khóa học có thể được gia hạn phụ thuộc vào ngành công nghiệp hoặc các yêu cầu công ty. Phần mở rộng khóa học có thể được tạo thành từ một sự lựa chọn của các khóa học sau đây, phụ thuộc theo yêu cầu của khách hàng.

Phương pháp đào tạo

Khóa học này sẽ được tiến hành tại PVD Training Việt Nam, và sẽ sử dụng chính thức thuyết trình, thảo luận nhóm, các bài tập nhóm, các nghiên cứu đối với từng trường hợp và bài tập mô phỏng thực tế.

Chứng chỉ

* Chứng chỉ: Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE)

* Chứng nhận: Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Nhóm 2 theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP

👉👉👉THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ms. Uyên – 0393 873 411

Ms. Hà - 098 860 1210

Ms. Thảo - 098 210 7339

Leave a Reply