THÔNG BÁO: “Bán đấu giá tài sản thanh lý”

THÔNG BÁO: “Bán đấu giá tài sản thanh lý”

THÔNG BÁO

(Về việc: Bán đấu giá tài sản thanh lý)

Công ty CP Đào tạo Kỹ thuật PVD (PVD Training) thông báo về việc bán đấu giá tài sản thanh lý như sau:

I. Tài sản thanh lý:

 • Tên tài sản: Xe ôtô 7 chỗ hiệu Toyota Innova
 • Biển kiểm soát: 72A-251.99
 • Tình trạng xe: Xe hoạt động bình thường
 • Nơi sử dụng: Văn phòng Công ty.

II. Quy định về bán thanh lý:

 1. Hình thức bán thanh lý: Chào giá cạnh tranh (Bỏ phiếu kín).
 2. Mức giá khởi điểm: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng), đã bao gồm thuế VAT. Các khoản phí và lệ phí phát sinh khi chuyển chủ sở hữu xe, … sẽ do người mua tự chi trả.
 3. Đối tượng mua thanh lý là: Cá nhân, tập thể trên cả nước.
 4. Các quy định khác:
 • Trường hợp có từ trên 2 báo giá bỏ giá cao nhất bằng nhau, thì tự nguyện thỏa thuận với nhau bằng văn bản về người trúng thầu. Nếu không thỏa thuận được thì Công ty sẽ tổ chức đấu giá trực tiếp, ai trả giá cao hơn thì được quyền mua xe.
 • Mức giá được mua thanh lý: Là mức giá đối tượng mua trả giá cao nhất và không thấp hơn giá sàn.
 • Địa điểm bỏ phiếu: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty PVD Training.
 • Thời gian xem xe: Từ ngày 04/8/2020 (trong giờ hành chính). Các đối tượng có nhu cầu mua thanh lý được xem xe, liên hệ với phòng Hành chính Nhân sự Công ty và xem xe tại trụ sở Công ty, KCN Đông Xuyên, đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu, BR-VT.
 • Thời gian mở phiếu chào giá: Vào hồi 15h30 thứ Ba, ngày 11/8/2020.
 • Mẫu phiếu chào giá như đính kèm.

Đề nghị các cá nhân, tập thể có nhu cầu mua xe trên gửi phiếu chào giá về phòng Tài chính – Kế toán Công ty trước 15h00, thứ Ba, ngày 11/8/2020. Phiếu chào giá phải đựng trong phong bì dán kín. Ngoài phong bì ghi như sau:

Tên cá nhân, tập thể: …………………………………….

Kính gửi: Hội đồng thanh lý tài sản Công ty PVD Training

Phiếu chào giá mua xe Innova 7 chỗ, biển kiểm soát 72A-251.99

(Xin đừng mở trước 15 giờ 30, thứ Ba, ngày 11/8/2020)

Thông báo này được thông báo công khai tại Văn phòng Công ty và trên website Công ty PVD Training: www.pvdtraining.com.vn

Trân trọng thông báo!

 

Tải file: PHIẾU TRẢ GIÁ MUA TÀI SẢN THANH LÝ

Leave a Reply