GET INFOMATION FOR REGISTRATION

For the most detailed and accurate advice, please enter the information in the form below, or contact PVD Training directly for the best support!

Để được tư vấn một cách chi tiết và chính xác nhất, vui lòng nhập thông tin theo form bên dưới, hoặc liên hệ trực tiếp với PVD Training để được hỗ trợ tốt nhất !

  COMPANY DETAILS/ THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG TY

  Note/Lưu ý: * Fields is required (Mục * là bắt buộc)

  COURSE DETAIL/ THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC  ADDITIONAL INFOMATION/ THÔNG TIN THÊM

  TRANSPORTATION/ THÔNG TIN ĐƯA ĐÓN

  Will the course participants arrange their own transport to the PVD Training Address/ Học viên tự sắp xếp để đến Công ty?

  If the answer is “No”, please fill in question below/ Nếu trả lời “Không”, vui lòng điền thông tin vào mục

  Please give the names of participants who need to be picked by PVD Training/ Họ và tên học viên cần đưa đón.  Please give the address and contact details of the hotel where they need to be picked up from/ Địa chỉ, liên hệ đưa đón


  map2

  PVD Technical Training & Certification J.S.C

  Website: www.pvdtraining.com.vn.
  Email: [email protected]
  Tel: (+84) 254 3612 099.
  Fax: (+84) 254 3615 399.
  Address: Road 1, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Vung Tau City, Viet Nam.