Công ty Cổ Phần Đào Tạo Kỹ Thuật PVD (PVD Training) chính thức được kết nạp là Hội viên tổ chức của Hội Dầu Khí Việt Nam

pvd a 1617

Căn cứ theo Quyết định số 118/QĐ-HDKVN ngày 02 tháng 05 năm 2024 của Ban Thường Vụ Hội Dầu Khí Việt Nam, Công ty Cổ Phần Đào Tạo Kỹ Thuật PVD (PVD Training) chính thức được kết nạp là Hội viên tổ chức của Hội Dầu khí Việt Nam.

 

z5408307854942 74e0c7bff1be1abf8fcb0f4257ae071e

Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) thành lập ngày 12/9/2009.

 

Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển DKVN vừa qua, Hội DKVN đã đạt được những kết quả nổi bật, phát triển cả về lượng và chất, ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của ngành Dầu khí nước nhà.

Việc gia nhập vào hội DKVN là cơ hội để PVD Training kết nối và tham gia đóng góp công sức, trí tuệ cùng các thành viên trong Hội nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của ngành Dầu khí, của Petrovietnam và các đơn vị thành viên khác.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.