Congratulations to PVD Training’s learner who completed Power Relay course on 25th Aug, 2022

Z3673599056165 Bc3f277e1823df8e5795bf7bde9efeba

(English below)
Chúc mừng các học viên của PVD Training đã hoàn thành khoá học Power Relay ngày 25/08/2022
Khóa học sẽ cung cấp cho học viên kiến thức về các sơ đồ bảo vệ phân phối Điện áp cao và sử dụng thiết lập tham số rơ le
Đối tượng dự kiến: kỹ sư điện, kỹ thuật viên và nhân viên giám sát chịu trách nhiệm bảo trì và vận hành hệ thống phân phối điện áp cao
LIÊN HỆ TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:
Mr. Bách – 0918819171
Email: [email protected]
Web: https://pvdtraining.com.vn/course/
————————————————————————-
Congratulations to PVD Training’s learner who completed Power Relay course on 25th Aug, 2022
The course will provide participants with a theoretical knowledge of Extra High Voltage distribution protection schemes, and the use of relay setting parameters
Intended audience: electrical engineers, technician and supervisory staff with responsibility for maintenance and operation of Extra High Voltage distribution systems
CONTACT TRAINING CONSULTANCY AND COURSE REGISTRATION:
Mr. Bách – 0918819171
Email: [email protected]
Web: https://pvdtraining.com.vn/course/

Z3673599056194 7aba18918dc532ab93afe6fb36033db5 Z3673599038683 02d5ee16f10e8c48662ab79248cc6ffd

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.