Global Maritime Distress & Safety System – GMDSS

Z3752084723105 126b381d6a62956cb441eab92baf69fd

MỤC ĐÍCH:
Khóa đào tạo nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS),đồng thời cung cấp các kỹ năng sử dụng trên các thiết bị hệ thống thông tin liên lạc.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:
Các học viên là các thuyền viên trên biển, các đối tượng khai thác thiết bị viễn thông hàng hải trên bờ có thể thực hành kỹ năng khai thác, sử dụng thiết bị như trong môi trường thực. Vì vậy việc đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho các học viên là rất quan trọng và cần thiết.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:
– Các nguyên tắc liên lạc vô tuyến hàng hải
– Hệ thống thông tin liên lạc GMDSS
– Mục đích và sử dụng các thiết bị chọn số DSC.
– Nguyên tắc chung đối với NBDP
– Hiểu biết và sử dụng hệ thống INMASAT.
– Kiến thức và thực hành sử dụng đài tàu và các thiết bị
– Các thiết bị GMDSS khác
– Báo nạn
– Các kỹ năng khác và trình tự hoạt động cho các cuộc liên lạc tổng quát

GIẢNG VIÊN: Có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực CNTT & vô tuyến điện.

THỜI LƯỢNG: 03 Ngày.

CHỨNG CHỈ: Theo tiêu chuẩn hàng hải STCW

GMDSS – 1000 USD/Pax

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.