LOLER Competent Person Competence Assessment and Reassessment at PVD Training

z5362984128932 d051f13ae74d3926c0489488ec9bde5c

English below:

𝐋𝐎𝐋𝐄𝐑 và tại sao cần phải tham gia khóa đào tạo

An toàn: Mục tiêu chính của đào tạo LOLER là đảm bảo an toàn cho các cá nhân tham gia vận hành nâng hạ. Chương trình đào tạo thích hợp giúp các cá nhân hiểu được các mối nguy tiềm ẩn liên quan đến thiết bị và hoạt động nâng hạ cũng như cách giảm thiểu những rủi ro đó một cách hiệu quả.

Tuân thủ pháp luật: LOLER là một bộ quy định chi phối việc sử dụng thiết bị nâng và các hoạt động. Tuân thủ các quy định này là một yêu cầu pháp lý trong nhiều ngành công nghiệp. Bằng cách học LOLER, các cá nhân và tổ chức có thể đảm bảo rằng họ đang hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Quản lý rủi ro: Hoạt động nâng hạ có thể gây ra những rủi ro đáng kể nếu không được tiến hành đúng cách. Khóa đào tạo LOLER cung cấp cho các cá nhân kỹ năng và kiến thức để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, thực hiện các biện pháp an toàn và đưa ra các quyết định sáng suốt để giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn hoặc sự cố.

————————————–

Learning 𝐋𝐎𝐋𝐄𝐑 (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations) is essential for several important reasons:

𝐒𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲: The primary goal of LOLER training is to ensure the safety of personnel involved in lifting operations. Proper training helps individuals understand the potential hazards associated with lifting equipment and operations, and how to mitigate those risks effectively.

𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞: LOLER is a set of regulations that govern the use of lifting equipment and operations. Compliance with these regulations is a legal requirement in many industries. By learning LOLER, individuals and organizations can ensure they are operating within the bounds of the law.

𝐑𝐢𝐬𝐤 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: Lifting operations can pose significant risks if not conducted properly. LOLER training provides individuals with the skills and knowledge to assess potential risks, implement safety measures, and make informed decisions to minimize the likelihood of accidents or incidents.

𝐈𝐭’𝐬 𝐠𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐛𝐞 𝐮𝐬𝐞𝐟𝐮𝐥 🙂

  • 📅Lịch đào tạo – Training date: 15/05/2024
  • Thời lượng – Duration : 01 ngày
  • 👉Địa điểm – Venue : PVD Training
  • 📞Hotline: 094 314 7916

—————————-

  • PVD Technical Training & Certification J.S.C
  • A: Road 1, Dong Zuyen IZ, Rach Dua Ward, Vung Tau City
  • E: [email protected]
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.