z4696713003348 e4e68242bd13264a11e04e59b768aceb

Tổng quan khóa học (Course Overview):

Dành cho các học viên đã có kinh nghiệm và có chứng chỉ giàn giáo bậc 1. Giúp học viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể lắp dựng, điều chỉnh và tháo dỡ các mô hình giàn giáo bậc 2, phức tạp hơn bằng hệ thống ống nối giàn giáo thông dụng. Học viên có chứng chỉ này khi tác nghiệp về giàn giáo không cần người giám sát.

(Refresh knowledge for candidates who have experience and level 1scaffolding certificate. Help candidates have the knowledge and skills necessary to install, adjust and dismantle more complex, second-level scaffolding models with common scaffolding connecting pipes. Candidates have this certificate when working on scaffolding without supervision.)

Đối tượng tham gia khóa học: (Candidate attending the course )

Khóa học dành cho các học viên có nhu cầu đào tạo kỹ năng lắp dựng giàn giáo bậc 2.

Có chứng chỉ lắp dựng giàn giáo bậc 1 (Basic Scaffolding).

Số lượng tối đa: 12 người/1 lớp.

(The course is for candidates who need training in intermediate scaffolding skills.

Had level 1 scaffolding certificate.

Maximum number of people: 12 people / 1 class.)

Thời lượng khóa học (Course duration):

05 ngày (05 days). Bao gồm 05 ngày là 02 ngày lý thuyết và 03 ngày thực hành. (Includes 02 days theory and 03 day Practice).

Nội dung khóa học (Course contents):

Bao gồm những nội dung đào tạo như sau (Includes the following training content):

Các nội dung lý thuyết chính (The main theoretical content)

 • Nhận thức chung về An toàn và Sức khỏe (General awareness about Safety and Health).
 • An toàn làm việc trên cao( Safe working at high).
 • Tiêu chuẩn Việt Nam về giàn giáo (TCVN 296-04) (Vietnamese standard of scaffolding (TCVN 296-04)).
 • Tiêu chuẩn thi công quốc tế (International Scaffolding Standard) BS 1139, EN 12811.
 • Phân loại giàn giáo (Types of scaffolding).
 • Nhận diện các vật tư/ vật liệu giàn giáo (Identify scaffolding supplies / materials).
 • Phòng chống rơi ngã (Falling prevention).
 • Quy trình lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo bậc 2 (Procedure of erection and dismantling scaffolding level 2).
 • Các mối nguy trong quá trình thi công giàn giáo bậc 2 (Hazard during erection and dismantling scaffolding level 2).
 • Tính chắc chắn và vững vàng của kết cấu (Thanh giằng và điểm nút,…) (Firmness and stability of the structure (Braces and nodal points, …).
 • Thiết kế lối ra vào, lên xuống giàn giáo (Designing entrance, exit and down of scaffolding).
 • Đọc hiểu bảng vẽ. (Reading and understanding the scaffolding drawing)
 • Thiết kế bảng vẽ giàn giáo bậc 1 và bậc 2.(Design scaffolding level 1 & level 2).
 • Bốc tách vật tư giàn giáo bậc 2. (List of scaffolding material).
 • Đánh giá rủi ro. (Risk assessment).

Các nội dung thực hành

 • Lắp dựng vận hành tháo dỡ nhập kho các loại giàn giáo chínhGiàn giáo độc lập, tự đứng, di động, giàn bồn, giàn xiên, ngàm sàn.
 • Thanh kiểm tra an toàn.

Số lượng học viên (Number of candidates): 6 – 12 học viên / khóa (6-12 candidates/ course).

Yêu cầu đầu vào (Entry Requirements)

 • Ít nhất 18 tuổi (From 18 years old).

Đảm bảo đủ thể chất và tinh thần trong quá trình huấn luyện (Ensure adequate physical and mental training).

BOOK THIS COURSE
Từ khóa: INTERMEDIATE SCAFFOLDING / Lắp ráp giàn giáo