LỊCH ĐÀO TẠO AN TOÀN BIỂN HÀNG TUẦN (BOSIET-TBOSIET-FOET-TFOET)

banner opito tbosiet

⭐️ T-BOSIET (Chứng chỉ đi biển quốc tế trong vùng biển nhiệt đới) & BOSIET (Chứng chỉ đi biển quốc tế trong vùng biển nhiệt đới & biển lạnh, Included EBS)

  • Thời gian học: 3 ngày (thứ 2-3-4 và 4-5-6 hàng tuần)
  • Thời hạn chứng chỉ: 4 năm

⭐️ T-FOET hoặc FOET

  • Thời gian học: 1 ngày (thứ 4 hoặc thứ 6 hàng tuần)
  • Thời hạn chứng chỉ: 4 năm – Học gia hạn trước ngày chứng chỉ TBOSIET hoặc BOSIET hết hạn

⭐️ Travel safely by boat

  • Thời gian học: 1 ngày (thứ 3 hoặc thứ 5 hàng tuần)
  • Thời hạn chứng chỉ: 4 năm

🌟 Basic H2S

  • Thởi gian học: 0.5 ngày (thứ 3 & thứ 5 hàng tuần)
  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm

Địa điểm đào tạo: Tại PVD Training, đường số 1, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu.

👉👉👉LIÊN HỆ TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.