Chúc mừng Nữ giảng viên OPITO đầu tiên tại PVD Training nhân ngày 8/3

Picture3

Năm 2011, PVD Training đã trở thành trung tâm đào tạo đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức quốc tế OPITO (Offshore Petroleum International Training Organization) công nhận đạt chuẩn đào tạo các khóa an toàn biển. Năm 2022, PVD Training đã có 21 khóa học được công nhận đào tạo đạt chuẩn Quốc tế OPITO. Cũng trong năm này, nữ giảng viên OPITO đầu tiên tại PVD Training được công nhận.

Giảng viên đào tạo an toàn đã là một điều đặc biệt. Thế nhưng, giảng viên nữ đứng lớp các đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế OPITO lại càng là điều đặc biệt hơn. Như một hình mẫu, một luồng gió mới thổi vào trung tâm đào tạo của công ty PVD Training nói riêng, và các học viên tham gia các khóa đào tạo nói chung.Nữ giảng viên Võ Ngọc Minh Xuân tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng với kỹ năng và kiến thức chuyên môn luôn được ghi nhận và đánh giá cao bởi các đồng nghiệp, các cấp quản lý và đặc biệt là các học viên. Với tinh thần cầu thị, luôn học hỏi và sáng tạo để chủ động vượt qua các khó khăn, rào cản, xem thách thức là cơ hội phát triển, từ đó hoàn thành tốt công tác giảng dạy đa dạng các môn tại PVD Training theo tiêu chuẩn quốc tế OPITO đó là Basic H2S; CA-EBS; BOER/FOER…. Bằng tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự hăng say trong công việc vì vậy cô đã tạo nên một phong cách riêng bởi lối truyền đạt tinh tế, có phần dí dỏm và nhẹ nhàng của một nữ giảng viên, kết hợp với phương pháp giảng dạy mới, linh hoạt đã tạo nên một không khí sôi nổi cho lớp học, đối lập với kiến thức có thể nói là hơi khô khan mà cô đang truyền đạt.

Picture2

Cô đã hoàn toàn chinh phục được các học viên khi đến với PVD Training với các phản hồi rất tích cực sau quá trình giảng dạy. Cô là người tiên phong tạo nên một hình ảnh mới, nữ giảng viên đào tạo an toàn, một điểm đặc biệt của PVD Training trên chặng đường đổi mới, phát triển nội lực để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tiên phong với chất lượng và uy tín luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu.

1

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cũng đến gần, hoà nhập cùng không khí phấn khởi nhân ngày thật đặc biệt của một nửa thế giới, một đoá hoa đẹp đại diện cho một tập thể các chị em nữ đang làm việc tại PVD Training luôn là động lực, một năng lượng tích cực để các chị em cùng phấn đấu để làm tốt hơn nữa, luôn hoàn thành mục tiêu, công việc tại cơ quan. Là điểm tựa, hậu phương vững chắc trong mỗi gia đình.

3 1

Một phần của thế giới ấy sẽ cùng tập thể thực hiện nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả vì mục tiêu, tầm nhìn của một trung tâm đào tạo đạt chuẩn quốc tế và được chứng nhận của các tổ chức quốc tế, luôn đảm bảo cho tất cả các học viên/ khách hàng/ đối tác được cung cấp những kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc an toàn, vì một môi trường an toàn và cuộc sống tốt đẹp hơn.

=========

Congratulations to the first female OPITO trainer at PVD Training on March 8

In 2011, PVD Training was honored to be internationally recognized by OPITO (Offshore Petroleum International Training Organization) firstly in VN to deliver offshore safety courses. In 2022, PVD Training had 21 courses recognized for training meeting OPITO international standards. Additionally, in this year, the first female OPITO trainer at PVD Training was certified.

A safety instructor is sometimes seen as a man’s job and it’s a phenomenon to have a female to lead the international standard OPITO courses. Like a role model, a fresh cool air is brought in to the training center of PVD Training in particular and for all participants of all training courses in general.

Vo Ngoc Minh Xuan, a female trainer, despite her young in age, but her teaching method and professional knowledge are always recognized and appreciated by colleagues, management board and especially the attendees. With the spirit of curiosity, always keen on learning and being creative to actively overcome difficulties, considering challenges as opportunities for development, thereby successfully prevailing the teaching method for diverse training programs at PVD Training according to OPITO international standard, such as Basic H2S; CA-EBS; BOER/FOER…. With the spirit and passion of youth, and her dedication to work, she has cultivated her own style of teaching. She has infused her classes with a vibrant and dynamic energy, bringing a refreshing contrast to the often dry and rigid knowledge she imparts.

Picture2

She completely won the participants over when they first arrived at PVD Training, and they were quite complimentary of her after the lesson. She is a trailblazer in developing a new image, a female safety training instructor, a unique PVD Training feature on the road of innovation and internal force development towards the objective of sustainable development. PVD Training always places quality and reliability as top priority. 

1

International Women’s Day, March 8th is coming, joining with the exciting atmosphere on the very special day of half the world, a beautiful flower that represents a group of women working at PVD Training is the inspiration, a positive energy for them to strive to do better, always to fulfill their targets at the company; They will always be a solid support, a stronghold for a family.

3 1

That part of the world will work together as a team to fulfill a noble mission and objective for the vision of an internationally standardized and certified training center by international organizations. It always ensures that all participants/clients/partners are provided with the knowledge and skills to perform their work safely, for a securer environment and a better life.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.